Press "Enter" to skip to content

Cele mai importante criterii în procesul de înființare al unui ONG

Cele mai profitabile afaceri sunt cele care îți oferă veniturile necesare unui trai decent sau mai bun decât decent. Cei care dețin idei de afaceri mai originale, mai creative, deținătorii de afaceri ce aduc soluții reale și beneficii multiple audienței lor, vor fi printre cei care se vor bucura de succes în 2019.

Probabil că ai deja o idee despre afacerea pe care ai vrea să o deschizi sau încă te gândești asupra acestei oportunități? Ei bine, acum este momentul să află mai multe despre informații despre o oportunitate bună de afaceri. ONG-ul se află în topul de idei afaceri 2019, iar specialiștii de la Fabrica-de-Firme îți pun la dispoziție informații legate de costuri infiintare ONG și acte necesare infiintare ONG.

O organizaţie neguvernamentală (ONG) este formată din mai multe structuri juridice de natură privată, care nu fac parte din categoria instituţiilor statului, şi care poate lua decizii în nume propriu şi de a răspunde legal pentru aplicarea acestora.

Etapele principale pentru infiintarea ONG-ului

Etapa juridică este reprezentată de colaborarea cu instanţa de judecată. În această etapă instanţa are rolul de a pronunţa hotărârea de admitere a cererii sau de respingere motivată de aceasta. Procedură durează aproximativ 2 zile de la depunere, iar încheierea poate fi supusă căii de atac a recursului în termen de 5 zile de la pronunţare sau de la comunicare.

Etapa extrajuridică se desfăşoară în faţa notarului, al cărui rol este de a aproba şi a autentifica înscrisurile prezentate de către reprezentanţii organizaţiei, şi anume statutul şi actul constitutiv.

Pe lângă aceste două etape principale există și câțiva pași importați pe care trebuie să-I puneți la punct.

  • Alegerea formei asociative.

În România, organizațiile non-guvernamentale au trei forme de existență: asociație, fundație și federație. Dintre toate, cea mai răspândită formă de organizare este fundația.

  • Rezervarea denumirii ONG-ului

Rezervarea denumirii se realizează prin obținerea unei dovezi de la Ministerul Justiției, care atestă faptul că denumirea este legală și nu aparține unui alt ONG. Această dovadă se obține prin depunerea unei cererii, iar termenul de răspuns este de maxim 5 zile și va fi valabilă 3 luni de la data când a fost emisă.

  • Alcătuirea Actului Constituitv și al Statutului Social

În esență, Actul Constitutiv reprezintă hotărârea membrilor fondatori de a înființa organizația non-guvernamentală, atribuind în același timp și funcțiile de conducere. În schimb, Statutul Social definește scopul și obiectivele organizației, drepturile membrilor fondatori, menționând în același timp patrimoniul și sediul.  Obținerea cazierului fiscal reprezintă o altă etapă și trebuie solicitat de la toți membrii fondatori, având termen de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

După ce au fost parcurse toate etapele și procedurile, asociația sau fundația va putea încheia acte juridice în mod valabil, beneficiind astfel și de diverse operațiuni de finanțare, în condiții legale.

Cu ajutorul consulanților de la Fabrica-de-Firme, procedura va dura 45 de zile și costurile sunt de 1500 lei cu onorariu inclus.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.